Aktuellt kulturtema

Berättelser

Att ge sig in i sagornas och berättelsernas värld ger rikliga möjligheter att bearbeta sin omvärld och utveckla förmågan att kommunicera och samspela med andra.

Vi vill även att eleverna ska vara delaktiga i att berätta och gestalta samt få möjlighet att utveckla sin fantasi.

Undervisningen innehåll:

Arbetet syftar till att eleverna ska få:

 • Använda olika estetiska uttryckssätt för att berätta och gestalta
 • Utveckla sin kommunikationsförmåga
 • Samspela med andra
 • Använda hela kroppen i gestaltande och berättande
 • Delta i lekar
 • Träna på att föreställa sig saker
 • Träna rumsuppfattning och förmågan att orientera sig i närmiljön
 • Bekanta sig med något eller några av de sammanhang som samhället runt omkring kan erbjuda (ex. bibliotek, teaterföreställningar)
 • Reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • Träna begrepp och ramsräkning

Bedömning

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer vi att bedöma elevernas förmåga att 

 • Delta i att framställa bilder och former
 • Delta i sång, spel, rörelse och dramatiserande och att göra val i samband med detta
 • Samspela i kommunikation
 • Visa på en förståelse för språket i skilda former av berättande
 • Kunna delta i att återberätta enkla berättelser
 • Använda olika former av kommunikationshjälpmedel
 • Förstå enkla lekar och deras regler
 • Orientera sig i ett rum och leta upp föremål
 • Använda begrepp kopplade till temat
 • Delta i räkning och ramsräkning

Elever och vårdnadshavare kan se kopplingar till kursplanerna och efter hand läsa mer om bedömningen på Unikum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *